Ազատ գյուղի հիմնական դպրոց

Այստեղ դուք կարող էք ծանոթանալ մեր դպրոցին

Շաբաթօրյակ

posted by azat in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Շաբաթօրյակ-ում

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

posted by azat in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ԼԻՑԵՆԶԻԱ-ում

Շաբաթօրյակ

posted by azat in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Շաբաթօրյակ-ում

Ազատ գյուղի հիմնական դպրոց, 2017-2018 ուսումնական տարվա ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվություն

posted by azat in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Ազատ գյուղի հիմնական դպրոց, 2017-2018 ուսումնական տարվա ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվություն-ում

Նախահաշվի նախագիծ

2019թ. Նախագիծ Ազատի հ.դ

Համապատասխան քննարկումներից հետո 2018թ. բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակում փոփոխություններ չեն կատարվել:

Ազատի հ.դ Նախագիծ

posted by azat in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախահաշվի նախագիծ-ում

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

Ազատի հ.դ 2018թ. 4-րդ եռ

Ազատի հ.դ 2018թ. 3-րդ եռ.

Ազատի հ.դ 2018թ. 2-րդ եռ..

Ազատի հ.դ 2018թ. 1-ին եռ..

Ազատի հ.դ 4-րդ եռ.

Azati h.d 3-rd er.

Azati h.d 2-rd er.

 

ԱԶԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԶԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆԴՊՐՈՑԻ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 1-ին ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրակրթական ուսուցում

Մ ա ս  1

Մ ա ս  2

2017 թ.ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԲՅՈՒՋԵ

Հանրակրթական ուսուցում

Մաս 1

Մաս 2

Հաստիկացուցակ 2017

 

 

posted by azat in Չդասակարգված and have Comment (1)